Algemene voorwaarden band Blazing Harrrows

 

– Op elke overeenkomst tussen u als klant en Blazing Harrows is het Nederlands recht van toepassing.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via mail zijn overeengekomen.

– U als klant verklaart door bevestiging per mail alle algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven en genoemd te aanvaarden.

Annulering:

– Indien de overeenkomst na het tekenen wordt ontbonden door u als klant, heeft Blazing Harrows recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Blazing Harrows zijn toe te rekenen. Deze compensatie percentages zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond.

Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage

Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage

Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage

Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage

– Als Blazing Harrows haar contractueel bevestigde optreden door een situatie als de griep ed. niet kan uitvoeren, dan is er sprake van overmacht. Blazing Harrows zal haar uiterste best doen vervangende muzikanten te vinden in het grote circuit van muzikanten waaruit zij kan putten. Dit alles zal plaatsvinden in overleg met u. Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst en daarmee de financiële verplichting te vervallen.

Het optreden:

– Blazing Harrows is tijdig aanwezig om haar apparatuur op te bouwen (maximaal 3 uur voor aanvang show) Voor extra wachturen wordt een prijs van €100 per volledig uur gehanteerd.

 – Indien er sprake is van parkeerkosten, zal u als klant dit bedrag aan Blazing Harrows vergoeden op de avond zelf.

– De voertuigen van Blazing Harrows dienen binnen een straal van 100 meter te parkeren zijn.

– Blazing Harrows  is tijdig aanwezig en altijd op gepaste manier gekleed.

– Blazing Harrows nuttigt graag een eenvoudige gezonde maaltijd voor of tijdens haar optreden, dit in overleg met de keuken.

– De gebruikte consumpties door Blazing Harrows zijn voor rekening van de klant.

– De aanwezigheid van trappen van tenminste tien treden tussen de laad- en losplaats en de optreedplek dient vooraf door u als klant aan Blazing Harrows te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van meer dan tien treden tussen de laad en losplaats worden extra kosten in rekening worden gebracht in verband met het inhuren van roadies. In het geval van er een goede lift tussen de laad en losplaats en het podium is, is het bovengenoemde vanzelfsprekend niet van toepassing.

- Voor het aansluiten van de apparatuur dienen ten minste twee ‘’schone’’ stroomgroepen aanwezig te zijn op de speellocatie.

– Tijdens de pauzes van Blazing Harrows wordt er altijd gezorgd voor gepaste pauzemuziek.

– Het gebruik maken van geluidsapparatuur van Blazing Harrows door gasten is mogelijk na overleg met de band.

De betaling:

– De betaling tussen Blazing Harrows en u als klant vindt plaats middels een factuur. Het bedrag dient u binnen de gestelde tijd over te maken aan de band.

Aansprakelijkheid:

– Alle toegebrachte schade aan geluidsapparatuur en instrumenten van Blazing Harrows veroorzaakt door het aanwezige publiek wordt door u als klant volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Blazing Harrows kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze overeenkomst, dan kunt u altijd contact opnemen.

 

Blazing Harrows